Domov |  Potrošniško kreditiranje ►

Izterjave

V podjetju RB Inkaso d.o.o. se ukvarjamo s sodno in izvensodno izterjavo za srednja in velika podjetja. Z večletnimi izkušnjami smo razvili svojevrstno metodo izterjave, ki jo prilagajamo glede na naročnika, dejavnost, višino zneska ter naravo dolga.

 

Za potrebe opominjanja se poslužujemo vseh možnih načinov obveščanja (pisna obvestila,  telefonsko opominjanje, SMS sporočila in opomini po spletni pošti), katera potekajo v določenih časovnih intervalih. V namen odvzema dodatnega dela s pleč naših naročnikov, smo izdelali program, ki omogoča hiter in predvsem enostaven prenos dolžnikov v naš sistem. Nato se prične proces izterjave za katerega je predviden čas 90 dni; obdobje , ko se dolžniku posvetimo z vso zavzetostjo.

 

Ključno vlogo v postopku izvensodne izterjave odigrajo telefonski operaterji, ki so usposobljeni za pravilno postopanje pri prepoznavanju ozadja nastale situacije dolžnika. Skozi postopek delujemo v imenu naročnika na čigar TRR se plačila nakazujejo.

 

Za postopek sodne izterjave najprej opravimo poizvedbe premoženjskega stanja in zaposlitve. S pomočjo pridobljenih podatkov lahko svetujemo kateri dolžniki so primerni za izvršbo. Na ta način lahko zmanjšamo upnikove stroške in povečamo uspešnost sodne izterjave.

Informativni izračun s fiksno obrestno mero

Tip kredita:   
Znesek računa:
Število obrokov:
Efektivna obrestna mera:
Mesečni obrok:
Skupni znesek odplačila: